Запослени

НАСТАВНО  ОСОБЉЕ
 

Име и презиме Степен стручне спреме Струка Предмет који предаје Године радног стажа Лиценца %
ангажовања у школи
 
 1.  
Марина Манасијевић 7.   Професор разредне наставе 36 да 100  
 1.  
Марица Пешић 7.   Професор разредне наставе 36 да 100
5
 
 1.  
Мира Трајковић 7.   Професор разредне наставе 32 да 100  
 1.  
Весна Накић 7.   Професор разредне наставе 29 да 100
5
 
 1.  
Срба Стефановић 7.   Професор разредне наставе 28 да 100  
 1.  
Биљана Спасић 7.   Професор разредне наставе 15 да 60
5
 
 1.  
Зоран Станковић 6.   Професор разредне наставе 36 да 100  
 1.  
Данијела Станковић 7.   Српски језик 10 да 94,44  
 1.  
Сузана Стефановић 7.   Француски језик 23 да 44,44  
 1.  
Катарина Младеновић 7.   Енглески језик 13 да 94,44
5
 
 1.  
Саша Антић 7.   Енглески језик 13 да 10  
 1.  
Златановић Новица 7.   Математика 1 не 88,88  
 1.  
Срба Стошић 7.   Физика 30 да 30  
 1.  
Александар Томић 7.   Историја 16 да 35  
 1.  
Далиборка Младеновић 7.   Биологија 18 да 40  
 1.  
Александар Милошевић 7.   Хемија 8 да 20
5
 
 1.  
Младеновић Драган 7.   Географија 12 да 35
5
 
 1.  
Данијела Николић 7.   Веронаука 14 да 50  
 1.  
Драган Ристић 7.   Информатика и рачунарство 5 не 20  
 1.  
Миле Арсић 7.   Техника и технологија     40  
 1.  
Светозар Тасић 7.   Ликовна култура 13 да 25  
 1.  
Немања Бранковић 6.   Музичка култура 5 не 25  
 1.  
Милош Димитријевић 7.   Физичко васпитање и изабрани спорт 1 не 60  
ВАННАСТАВНО  ОСОБЉЕ    
 1.  
Драган Томић 7.   Директор 37 да 100
 1.  
Александра Милошевић 7   педагог 20 да 50
 1.  
Биљана Ристић 7.   Педагог 20 да 100
 1.  
Јулијана Стошић 7.   Секретар 27 да 50
 1.  
Стојче Вељковић 4.   Шеф рачуноводства 37 да 50
 1.  
Јасминка Стојковић 4.   Сервирка 12 . 100
 1.  
Љубиша Богдановић 4.   Домар 29 . 100
 1.  
Ранко Ристић 4.   Ложач 33 . 100
 1.  
Виолета Милковић 3.   Помоћни радник 18 . 100
 1.  
Гордана Николић 3.   Помоћни радник 15 . 100
 1.  
Александар Богдановић 3.   Помоћни радник 3 . 100
 1.  
Ивана Михајловић 3.   Помоћни радник 19 . 100
 1.  
Тасић Далибор 3   Помоћни радник 3   100
                           
 
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај