Правилници и закони

Датум: 22. Oktobar 2015 23:01 Категорија: Новости

Овде можете преузети правилнике и законе.


Правилник о Календару образовно-васпитног рада ОШ за школску 2017/2018. годину.

Правилник о наставном плану и програму за 1. и 2. разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за 3. разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном програму за 4. разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред основног образовања и васпитања (9/2017)

Правилник о наставном програму за 6. разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за 7. разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за 8. разред основног образовања и васпитања.

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик.

Правилник о сталном стручном усавршавању 2017

Правилник о евиденцији у ОШ

Посебан колективни уговор

Правилник о стручном усавршавању

Правилник - стручно усавршавање

Правилник - Вођење евиденције

PRAVILNIK STALNO STRUCNO STICANJE ZVANJA

PRAVILNIK SU 2016

Закон о основама система образовања и васпитања

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2017

OBAVESTENJE U VEZI ZASTITE UZBUNJIVACA

PLAN EVAKUACIJE U SLUCAJU POZARA

PRAVILA ZASTITE OD POZARA

ZAKON O ZASTITI OD POZARA

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRASNJEG UZBUNJIVANJA

PRAVILNIK - VODJENJE EVIDENCIJE 2015

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU 2013

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU 2017

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PRAVILNIK STRUCNO USAVRSAVANJE 2016

PRAVILNIK O STALNOM STRUCNOM USAVRSAVANJU (Sl. glasnik RS, br. 86-2015, 3-2016, 73-2016 i 80-2016)
Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај